احمد پاتل: پنج بار که NDA نارندرا مودی را به دست گرفت | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 03:33 PM ISTمنبع: TOI.in

احمد پاتل ، رئیس کنگره ، در سن 71 سالگی در ساعات اولیه 25 نوامبر ، 2020 درگذشت. او استراتژیست اتاق کنگره حزب کنگره بود و ترجیح داد دور از کانون توجه مردم باشد. در اینجا مجموعه ای از پنج بار است که وی در پارلمان سخنرانی کرد و دولت NDA را به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی در مورد سیاست ها و حاکمیت به عهده گرفت.