«احساس بی‌عدالتی…» رنوکا چاودری در نقش دادگاه سورات، محکومیت راول گاندی را انکار می‌کند | اخبار

20 آوریل 2023، 07:31 عصر ISTمنبع: ANI

رنوکا چاودوری، رهبر کنگره، به دادگاه سورات که دادخواست راهول گاندی علیه محکومیت پرونده افترا به نام خانوادگی مودی را رد کرد، واکنش نشان داد. بسیار مایه تاسف است که دادگاه به ما در این پرونده تخفیف نداد. امیدواریم نزدیک شدن به دادگاه عالی به ما آرامش بدهد. همه ملت منتظر تصمیم در این مورد بودند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، احساس بی‌عدالتی احساس می‌شود.» او در یک ویدیوی خودساخته گفت.