احترام به حاکمیت یکدیگر مهم است: PM Modi در نشست مجازی SCO | اخبار

10 نوامبر سال 2020 ، ساعت 09:49 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی در تاریخ 10 نوامبر گفت که هند دارای روابط فرهنگی و تاریخی قوی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) است. وی ضمن سخنرانی در بیستمین اجلاس سران شورای سران سازمان همکاری شانگهای از طریق کنفرانس ویدئویی ، وی گفت ، “هند دارای روابط فرهنگی و تاریخی قوی با کشورهای سازمان همکاری شانگهای است … هند معتقد است که برای ارتقا conn ارتباطات مهم است که ما به جلو حرکت کنیم در حالی که احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر. “