اجلاس G20: نخست وزیر مودی بزرگترین چالش همه گیر Covid-19 را از زمان جنگ جهانی دوم لغو می کند | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 09:45 AM ISTمنبع: بار اکنون

نخست وزیر نارندرا مودی از طریق کنفرانس ویدئویی روز شنبه در پانزدهمین اجلاس G20 به ریاست پادشاهی عربستان سعودی ، تحت عنوان “تحقق فرصت های قرن 21 برای همه” شرکت کرد. وی بیماری همه گیر Covid-19 را بزرگترین چالش پس از جنگ جهانی دوم عنوان کرد. نخست وزیر در توییتر خود نوشت: “یک بحث بسیار مثمر ثمر با رهبران # G20 داشته باشید. تلاش های هماهنگ شده توسط بزرگترین اقتصادهای جهان مطمئناً باعث بهبود سریعتر این بیماری همه گیر خواهد شد. از عربستان سعودی برای میزبانی اجلاس مجازی تشکر کرد.

مطالب جدید خواندنی  زمین برای فروش در ترکیه