اجلاس G20: نخست وزیر مودی بزرگترین چالش همه گیر Covid-19 را از زمان جنگ جهانی دوم لغو می کند | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 09:45 AM ISTمنبع: بار اکنون

نخست وزیر نارندرا مودی از طریق کنفرانس ویدئویی روز شنبه در پانزدهمین اجلاس G20 به ریاست پادشاهی عربستان سعودی ، تحت عنوان “تحقق فرصت های قرن 21 برای همه” شرکت کرد. وی بیماری همه گیر Covid-19 را بزرگترین چالش پس از جنگ جهانی دوم عنوان کرد. نخست وزیر در توییتر خود نوشت: “یک بحث بسیار مثمر ثمر با رهبران # G20 داشته باشید. تلاش های هماهنگ شده توسط بزرگترین اقتصادهای جهان مطمئناً باعث بهبود سریعتر این بیماری همه گیر خواهد شد. از عربستان سعودی برای میزبانی اجلاس مجازی تشکر کرد.