اجلاس مجازی هند و ایتالیا: نخست وزیر مودی برای خسارات ناشی از COVID-19 در ایتالیا تسلیت می گوید | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 09:16 PM ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی در تاریخ 06 نوامبر از طرف همه مردم هند به دلیل خسارات ناشی از بیماری همه گیر COVID-19 در ایتالیا هنگام شرکت در اجلاس مجازی دو جانبه هند و ایتالیا در دهلی تسلیت گفت. وی گفت ، “من به خاطر همه خسارات ناشی از COVID-19 در ایتالیا از طرف همه مردم هند تسلیت می گویم. هنگامی که سایر کشورهای جهان هنوز با ویروس کرونا آشنا می شدند و سعی در درک آن داشتند ، شما از آن رنج می بردید. ” “شما به سرعت و با موفقیت شرایط بسیار دشواری را تحت کنترل خود درآوردید. شما همچنین کل کشور را ادغام کردید. “