“اتحاد مخالفان فقط در روزنامه ها: رهبر BJP CT Ravi | اخبار

12 آوریل 2023، 11:54 عصر ISTمنبع: ANI

رهبر BJP و نامزد حزب از چیکماگلور، سی تی راوی در 12 آوریل از اعلام نامزدی خود از حزب تشکر کرد. وی گفت: «به ۵۲ نفر جدید فرصت داده شده تا در این انتخابات شرکت کنند. BJP به انجام آزمایشات جدید ادامه می دهد. در جریان انتخابات گجرات نیز نامزدهای جدیدی معرفی شدند. BJP در این ایالت قوی است.» علاوه بر این، او گفت: «وحدت مخالفان فقط در روزنامه ها دیده می شود. کنگره، JD(S) و سایر احزاب جداگانه در حال رقابت هستند. آنها می گویند که برای مبارزه با BJP متحد خواهند شد. اما این روی زمین قابل مشاهده نیست.