اتحادیه جهانی کشتی بازداشت کشتی گیران هندی را محکوم کرد و WFI را به تعلیق تهدید کرد | اخبار

31 مه 2023، 10:06 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

اتحادیه جهانی کشتی 45 روز برای برگزاری مجمع عمومی انتخابی WFI (فدراسیون کشتی هند) مهلت داده است و در صورت عدم موفقیت این نهاد در برگزاری انتخابات، مجبور به تعلیق این مجمع خواهند شد. همچنین از عدم نتایج تحقیقات تاکنون ابراز ناامیدی کرد. در 30 می، کشتی گیران برای غوطه ور شدن مدال های خود به هاریدوار رفتند.