آیا ما از دموکراسی به سلطنت می رویم؟ اخبار

28 مه 2023، 08:53 عصر ISTمنبع: TOI.in

بوپش باگل، وزیر چاتیسگر، روز یکشنبه از BJP به دلیل حمله مداوم به جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر سابق اما پیروی از او، انتقاد کرد و با اشاره به تبدیل شدن سنگول به نماد اصلی در مراسم تحلیف پارلمان جدید، از آن انتقاد کرد. “کسانی که از نهرو انتقاد کردند… امروز راه او را دنبال می کنند… اما زمانی که نهرو سنگول را دریافت کرد، انگلیسی ها در حال ترک هند بودند و انتقال قدرت صورت گرفت، اما امروز چه نوع انتقال قدرت اتفاق افتاد؟ … آیا ما از آنجا می رویم. دموکراسی به سلطنت؟» از CM پرسید.