آیا این مسائل هستند؟ تمرکز بر چیزهای مهم’: شراد پاور در ردیف درجه | اخبار

10 آوریل 2023، 09:05 صبح ISTمنبع: آینه کن

شراد پاور، رهبر حزب کنگره ملی (NCP)، از کسانی که بر مدارک تحصیلی رهبران سیاسی تمرکز می کنند، انتقاد کرده است. او معتقد است که این گونه بحث ها اتلاف وقت است و حواس را از مسائل حساس تری که نیاز به توجه دارند دور می کند. برخی از رهبران اپوزیسیون، از جمله اوداو تاکرای و آرویند کجریوال، مدارک دانشگاهی نخست وزیر نارندرا مودی را به سخره گرفته اند. کجریوال توسط دادگاه عالی گجرات به دلیل مطرح کردن این موضوع در زمانی که اطلاعات از قبل در دسترس عموم قرار گرفته بود، 25000 روپیه جریمه شد. Thackeray در مورد این موضوع با این سوال که چرا یک کالج نمی‌خواهد به اینکه نخست‌وزیر در آنجا تحصیل کرده است، افتخار کند.