آچاریا پرامود کریشنان، رهبر کنگره، می‌گوید مخالفان باید درباره تحریم تجدید نظر کنند: «نخست‌وزیر برای تحلیف مناسب‌تر است». اخبار

25 مه 2023، ساعت 12:36 صبح ISTمنبع: TOI.in

رهبر کنگره آچاریا پرامود کریشنان گفته است که اپوزیسیون باید در تصمیم خود برای تحریم افتتاح ساختمان جدید پارلمان تجدید نظر کند. وی گفت: نخست وزیر مناسب ترین فرد برای افتتاح ساختمان مجلس است و اپوزیسیون مواضع ضد مودی خود را بیش از حد نشان می دهد. او گفت که اپوزیسیون باید سیاست‌های مودی را زیر سوال ببرد، اما موقعیت او را زیر سوال نبرد، زیرا آن نخست‌وزیر متعلق به کل کشور است و نه فقط حزب.