آنگکیتا دوتا، رئیس کنگره جوانان آسام، سرینیواس بی وی را به آزار و اذیت متهم کرد، خواستار تحقیق شد | اخبار

19 آوریل 2023، 06:35 عصر ISTمنبع: ANI

کنگره جوانان ایالت آسام، آنگکیتا دوتا، رئیس ملی IYC، سرینیواس بی وی و واردان یاداو، دبیر مسئول IYC او را به آزار و اذیت ذهنی متهم کرده بود و خواستار تحقیق در مورد آنها شده بود. آنگکیتا دوتا در 18 آوریل در حین صحبت با ANI اعلام کرد که در شش ماه گذشته توسط هر دو مقام مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و حتی در مورد همین موضوع به رهبری حزب شکایت کرده است اما هیچ تحقیقی علیه آنها آغاز نشده است. او همچنین خواستار تحقیق از آنها شد. آنگکیتا دوتا، رئیس IYC، آسام گفت: “من رئیس IYC Srinivas BV را از طریق واردان یاداو به آزار و اذیت ذهنی متهم می‌کنم، تنها چیزی که می‌خواهم تحقیقی علیه آنها است و بدانم آیا درست می‌گویم یا نه.”