آنوراگ تاکور: کسانی که علیه فساد برانگیخته اند در باتلاق فساد غرق می شوند | اخبار

15 آوریل 2023، 11:07 عصر ISTمنبع: ANI

انوراگ تاکور، وزیر اطلاعات و پخش، در 15 آوریل در اخطاریه CBI به رئیس جمهور دهلی، آرویند کجریوال، گفت که این اتفاق برای اولین بار در 75 سال گذشته رخ داد که کسانی که علیه فساد مبارزه می کردند در باتلاق فساد غرق می شوند. اولین بار در 75 سال است که کسانی که قبلاً از تبلیغ علیه فساد صحبت می کردند غرق در باتلاق فساد دیده می شوند. وزرای آرویند کجریوال به زندان رفتند و دانش را با دنیا به اشتراک می گذارند. سازمان‌های تحقیقاتی کار خود را انجام می‌دهند.»