آنهایی که در خانه پول دارند و نه در بانک نگران هستند: کاوشال کیشور از برداشت اسکناس 2000 روپیه ای | اخبار

21 مه 2023، ساعت 04:48 عصر ISTمنبع: ANI

وزیر امور مسکن و شهرسازی هند، کاوشال کیشور، در 21 می، از تصمیم RBI برای پس گرفتن اسکناس های 2000 روپیه ای استقبال کرد. او همچنین گفت که افرادی که در خانه خود پول دارند و نه در بانک، فقط نگران هستند. کاوشال کیشور در حین صحبت با ANI گفت: «امروز نیز مردم عادی اسکناس های 2000 روپیه ای را جشن می گیرند. اسکناس شروع به ناپدید شدن از بازار کرد، بنابراین در جایی ریخته می شود، در بانک و RBI پس نمی گیرد. بنابراین، RBI تصمیم گرفت که اسکناس های 2000 روپیه ای به بانک برنگردد. بنابراین، که پولشویی اتفاق نمی افتد RBI این تصمیم را گرفت و ما از این تصمیم استقبال می کنیم. افرادی که در خانه پول دارند نه در بانک، فقط خودشان نگران هستند.»