آناند موهان از زندان آزاد شد: همسر کریشنایا افسر IAS از نخست وزیر مودی درخواست مداخله کرد | اخبار

27 آوریل 2023، 09:23 صبح ISTمنبع: TOI.in

همسر IAS G Krishnaiah از آزادی آناند موهان از زندان ابراز نارضایتی کرده است. آناند موهان به دلیل قتل جی کریشنایا به حبس ابد محکوم شد. اوما دوی گفت که تصمیم نیتیش کومار انگیزه سیاسی به نظر می رسد. او گفت که تصمیم دولت بیهار اشتباه است و افرادی مانند آناند موهان نباید تشویق شوند. او همچنین از مردم خواست که در صورت شرکت در انتخابات به او رای ندهند.