آمیت شاه مطمئن است: مودی سومین دوره نخست وزیری را به دست می آورد، کنگره بعید است که تعداد کرسی های فعلی لوک سبها را حفظ کند | اخبار

25 مه 2023، 07:36 عصر ISTمنبع: ANI

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه روز پنجشنبه با اطمینان گفت که نارندرا مودی سومین دوره متوالی خود را به عنوان نخست وزیر در انتخابات عمومی آتی به دست خواهد آورد. شاه همچنین مدعی شد که حزب مخالف کنگره برای حفظ تعداد کنونی کرسی های خود در لوک سبها مبارزه خواهد کرد. شاه در سخنرانی در یک گردهمایی عمومی، پس از توزیع 44703 نامه انتصاب شخصی به نامزدهای موفق مشاغل دولتی آسام، نظرات خود را بیان کرد. رهبر ارشد BJP کنگره را به داشتن “نگرش منفی” متهم کرد و از تصمیم آنها برای تحریم افتتاح برنامه ریزی شده ساختمان جدید پارلمان انتقاد کرد و آنها را به دست داشتن در بازی های سیاسی متهم کرد.