آمیت شاه سنگ بنای پروژه های توسعه اداره بندر زمینی و BSF را در بنگال غربی می گذارد | اخبار

09 مه 2023، 02:03 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه که برای شرکت در جشن سالگرد تولد برنده جایزه نوبل رابیندرانات تاگور در یک سفر یک روزه به بنگال غربی به سر می برد، از خانه اجدادی بارد در این کلان شهر بازدید کرد و ادای احترام به گل کرد. شاه همچنین از مناطق مرزی بازدید کرد. مناطق پتراپول در شمال 24 پارگاناس و پاسگاه مرزی کالیانی در نزدیکی آن برای افتتاح و گذاشتن سنگ بنای پروژه های مختلف اداره بندر زمینی هند و نیروی امنیتی مرزی (BSF). در شب، او در یک برنامه فرهنگی در شهر علمی برای جشن سالگرد تولد تاگور که توسط ‘Khola Hawa’، یک نهاد اجتماعی-فرهنگی مستقر در بنگال غربی سازماندهی شده است، شرکت خواهد کرد. شاه دوشنبه شب وارد شهر شد.