آمیت شاه در Hubbali | می گوید: «تنها BJP می تواند کارناتاکا را ایمن نگه دارد…». اخبار

25 آوریل 2023، ساعت 12:52 صبح ISTمنبع: ANI

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در 24 آوریل کنفرانس مطبوعاتی در هوبالی برگزار کرد. در طول کنفرانس، او گفت که BJP فقط می تواند کارناتاکا را ایمن نگه دارد. او همچنین گفت که حتی اگر دولت PFI را ممنوع کرده باشد، با کادرهای PFI برخورد ویژه ای صورت می گیرد. آمیت شاه گفت: «تنها BJP می تواند کارناتاکا را ایمن نگه دارد. در حالی که دولت ما PFI را ممنوع کرده است و عناصر ضد ملی تحت کنترل هستند، با کادرهای PFI برخورد ویژه ای شد. BJP رزرو SC، ST، Linagayat و Vokkaliga را برای عدالت اجتماعی افزایش داد. کنگره رزروهای مبتنی بر مذهب را تشویق کرد. کنگره به دنبال دستگاه خودپرداز در کارناتاکا است، در حالی که JDS یک حزب مبتنی بر خانواده است و برای قدرت با کنگره همراه است.