آمیت شاه: “از مانیپور دیدن خواهم کرد…” وزیر محترم آمیت شاه در مورد خشونت مانیپور | اخبار

26 مه 2023، 11:39 صبح ISTمنبع: ANI

پس از وقوع خشونت‌های اخیر در مانیپور، وزیر کشور آمیت شاه در 25 مه هنگام بازدید از آسام بیانیه مهمی ارائه کرد. وی خطاب به مردم در گواهاتی، قصد خود را برای بازدید از مانیپور ابراز کرد و از مردم خواست تا صلح را حفظ کنند.

مطالب جدید خواندنی  NDA ادعا نکرده است پست CM ، NDA تصمیم خواهد گرفت: Nitish Kumar | اخبار