آمریتپال سینگ دستگیر شد: پلیس پنجاب از مردم می خواهد صلح را حفظ کنند، اخبار جعلی را به اشتراک نگذارند | اخبار

23 آوریل 2023، 09:02 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

پلیس پنجاب دستگیری واعظ جنجالی طرفدار خالستانی، امریتپال سینگ را از روستایی در ناحیه موگا این ایالت تایید کرد. پلیس همچنین از مردم خواسته است که شایعات موجود در شبکه های اجتماعی را باور نکنند و اخبار تایید نشده این اتفاق را به اشتراک نگذارند. همچنین از مردم خواسته است تا صلح و آرامش را در این ایالت حفظ کنند. آمریتپال سینگ پس از 35 روز تعقیب و گریز توسط پلیس دستگیر شد.