آمریتپال سینگ: دادگاه دهلی 8 روز حضانت را به آمریتپال سینگ اعطا کرد | اخبار

19 مه 2023، 06:30 عصر ISTمنبع: TOI.in

دادگاه کاخ پاتیالای دهلی روز جمعه حبس هشت روزه آمریتپال سینگ با نام مستعار آمی و امریک سینگ را تا 27 ماه مه به آژانس تحقیقات ملی (NIA) اعطا کرد. گفته می شود که آنها با ارشدیپ دالا تروریست مستقر در کانادا و نیروی ببر خلستان (KTF) در ارتباط هستند. . آنها پس از اخراج از مانیل، فیلیپین در روز جمعه در فرودگاه IGI، بر اساس قانون اصلاحیه فعالیت‌های غیرقانونی (پیشگیری) 2019 (UAPA) دستگیر شده‌اند.