آمریتسار: “شکست کامل…” SGPC دولت پنجاب را پس از سه انفجار در یک هفته در نزدیکی معبد طلایی مقصر می داند | اخبار

11 مه 2023، 09:18 عصر ISTمنبع: ANI

صدای بلندی در نزدیکی معبد طلایی در امریتسار در ساعات اولیه 11 مه شنیده شد. انفجار در ساعت 12:30 صبح روز 11 می در مجاورت معبد طلایی رخ داد. پرسنل پلیس پنجاب و تیم پزشکی قانونی به محل حادثه شتافتند و تحقیقات در حال انجام است. 5 نفر به دلیل انفجار کم شدتی که در نزدیکی سری گورو رام داس نیواس رخ داد دستگیر شدند. این سومین انفجار در یک هفته بود که در مجاورت معبد طلایی رخ داد. به گفته منابع پلیس پنجاب، انگیزه این انفجار برهم زدن آرامش بوده است. رئیس SGPC دولت پنجاب را به “شکست کامل” در جلوگیری از چنین حوادثی متهم کرد.