آماده برای یک مبارزه قانونی طولانی برای تامین امداد برای Manish Sisodia: AAP | اخبار

18 آوریل 2023، 08:23 عصر ISTمنبع: TOI.in

دادگاه Rouse Avenue روز سه‌شنبه دستور دادخواست وثیقه مانیش سیسودیا معاون سابق وزیر دهلی را در ارتباط با اداره اجرا (ED) برای بررسی کلاهبرداری ادعایی مالیات غیر مستقیم محفوظ نگه داشت. قاضی ویژه MK Nagpal در روز سه‌شنبه تصمیم گرفت تا حکم را در مورد درخواست وثیقه مانیش سیسودیا رزرو کند و 26 آوریل را برای صدور حکم تعیین کند. Saurabh Bhardwaj، رهبر AAP گفت که حزب از سیسودیا در نبرد طولانی قانونی حمایت خواهد کرد و اگر سیسودیا در دادگاه های محاکمه تسکین نگیرد، AAP آرای بالاتری را اعمال خواهد کرد.