آشوینی وایشناو می‌گوید صنعت الکترونیک هند تحت تأثیر «رشد صادراتی» است | اخبار

17 مه 2023، 22:16 ISTمنبع: ANI

آشوینی وایشناو وزیر راه آهن هند در 17 مه یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو برگزار کرد. وی در توضیح رسانه ها گفت که تغییر مشخصی در صنعت الکترونیک هند رخ داده است. او همچنین گفت که صنعت الکترونیک هند توسط “رشد صادراتی” هدایت می شود. “تغییر مشخصی در صنعت الکترونیک هند وجود دارد. ذهنیت قبلی «جایگزینی واردات» بود و امروزه صنعت الکترونیک هند توسط «رشد صادراتی» هدایت می‌شود. Awhwini Vaishnaw گفت: این یک تغییر ذهنیت اساسی است.