آشوک گهلوت: دولت راجستان طرح هایی را برای ارائه حداکثر تسکین به مردم از تورم و بیکاری اجرا می کند: CM | اخبار

24 آوریل 2023، 01:17 ب.ظ ISTمنبع: TOI.in

آشوک گهلوت، رئیس وزیر راجستان، گفت که دولت وی در حال اجرای طرح های مختلف برای ارائه حداکثر رهایی مردم از تورم و بیکاری است و افزود که دولت مرکزی باید ابتکارات مشابهی را انجام دهد. وی گفت که دولت مرکزی تحت رهبری BJP باید سیلندرهای گاز پخت و پز و بیمه درمانی مقرون به صرفه ارائه دهد، ضمانت اشتغال شهری را اجرا کند و به افرادی که گاو شیری خود را به دلیل بیماری پوستی توده ای از دست داده اند، تسکین دهد.