آشفتگی کشاورزان: دولت پیشنهاد می کند ساعت 3 بعدازظهر مذاکره کند | اخبار

01 دسامبر 2020 ، 01:23 PM ISTمنبع: بار اکنون

هزاران کشاورز در نزدیکی مرز دهلی به سردی شیوع خود و بیماری همه گیر Covid-19 ادامه می دهند. در همین حال ، مرکز در ساعت 3 امروز پیشنهاد دوم خود را برای جلسه ارائه داده است. سازمان های کشاورزان نیز جلسات اساسی را برای تصمیم گیری در مورد شرکت یا عدم شرکت در گفتگوها با دولت برگزار می کنند. طبق گفته کشاورزان ، همه اتحادیه های کشاورزان در پایتخت ملی برای انجام گفتگوهای مهم با دولت دعوت نشده اند. هزاران کشاورز در اعتراض به سه قانون مزرعه تصویب شده توسط مرکز اعتراض دارند.