آسام: 3 نفر با 33000 بطری شربت سرفه ممنوع در کریمگنج بازداشت شدند | اخبار

11 مه 2023، ساعت 04:02 عصر ISTمنبع: ANI

پلیس آسام 33,000 بطری شربت سرفه به ارزش حدود 2 کرور روپیه در کریمگانج آسام در 11 مه کشف و ضبط کرد. کارتن های شربت سرفه از یک کامیون در امتداد مرز تریپورا کشف و ضبط شد. در این رابطه سه نفر دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در انتظار است.