آسام: پلیس 64 کیلوگرم «گانجا» به ارزش 10 میلیون روپیه را در سونیتپور کشف و ضبط کرد، 5 نفر دستگیر شدند | اخبار

16 مه 2023، ساعت 10:24 صبح ISTمنبع: ANI

پلیس آسام ماری جوانا به ارزش 10 میلیون روپیه کشف و پنج نفر را در یک عملیات جستجو در 15 می دستگیر کرد. به گفته پلیس، 64 کیلوگرم ماری جوانا کشف و ضبط شد. بر اساس اطلاعات، پلیس عملیات جستجو را در منطقه روستای Bongaon، واقع در زیربخش Biswanath منطقه Sonitpur آغاز کرد.