آسام: آمیت شاه در 26 مه سنگ بنای دانشگاه ملی علوم پزشکی قانونی را خواهد گذاشت: آسام سی ام | اخبار

09 مه 2023، ساعت 12:33 صبح ISTمنبع: ANI

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد آسام، کنفرانس مطبوعاتی در 8 مه در گواهاتی برگزار کرد. هیمانتا بیسوا سرما ضمن سخنرانی در این نشست خبری از توزیع انتصابات به ذینفعان پروژه های مختلف عمرانی و اشتغالزایی دولت خبر داد. وی همچنین درباره کلنگ زنی دانشگاه ملی پزشکی قانونی کشور در 6 اردیبهشت ماه گفت: توزیع انتصاب نامه بین ذینفعان پروژه های عمرانی و اشتغالزایی مختلف دولت در 6 اردیبهشت ماه توزیع می شود. هیمانتا بیسوا سارما گفت که در 26 مه برگزار می شود.