آسام: آمریتپال سینگ، رئیس “واریس پنجاب د” در میان تدابیر شدید امنیتی به زندان دیبروگر آورده شد | اخبار

23 آوریل 2023، 08:14 عصر ISTمنبع: ANI

رئیس “واریس پنجاب د”، امریتپال سینگ، پس از دستگیری از موگا، پنجاب، در 23 آوریل به زندان دیبروگاره آورده شد. پیش از این در 23 آوریل، پلیس پنجاب او را بر اساس قانون امنیت ملی دستگیر کرد. آمریتپال سینگ، هوادار خالستان، از 18 مارس پس از اینکه پلیس پنجاب او را فراری اعلام کرد، متواری بود.