آزمون خدمات شهری upsc: برترین آزمون خدمات شهری UPSC ایشیتا کیشور در مورد سیاست آموزشی جدید | اخبار

27 مه 2023، 02:09 عصر ISTمنبع: TOI.in

با سیاست آموزشی جدید، هند گامی رو به جلو برداشته است. ایشیتا کیشور، مسئول آزمون خدمات شهری UPSC، می گوید: امیدوارم در هند در سال 2047، امکانات اولیه تا آخرین مایل در دسترس باشد، همه باید حداقل استاندارد زندگی را داشته باشند، به خصوص زنان.

مطالب جدید خواندنی  نخست وزیر سنگ بنای توسعه مجدد ایستگاه های راه آهن پوری و کاتاک را گذاشت | اخبار