آزمون خدمات شهری upsc: برترین آزمون خدمات شهری UPSC ایشیتا کیشور در مورد سیاست آموزشی جدید | اخبار

27 مه 2023، 02:09 عصر ISTمنبع: TOI.in

با سیاست آموزشی جدید، هند گامی رو به جلو برداشته است. ایشیتا کیشور، مسئول آزمون خدمات شهری UPSC، می گوید: امیدوارم در هند در سال 2047، امکانات اولیه تا آخرین مایل در دسترس باشد، همه باید حداقل استاندارد زندگی را داشته باشند، به خصوص زنان.