آزاد | می گوید: ساختمان پارلمان: اگر در دهلی بودم، حتماً در این مراسم شرکت می کردم اخبار

27 مه 2023، ساعت 13:10 عصر ISTمنبع: TOI.in

غلام نبی آزاد روز شنبه گفت که اگر در دهلی بود حتما در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان شرکت می کرد. اپوزیسیون باید از دولت تمجید کند تا مجلس جدید را در زمان بی سابقه بسازد، در حالی که آنها از دولت انتقاد می کنند. وی افزود: من به شدت با مخالفان مخالفم.