آرویند کجریوال می گوید: فرمان دهلی: من از طرف دهلی به خاطر حمایتش از KCR تشکر می کنم | اخبار

27 مه 2023، 09:19 عصر ISTمنبع: TOI.in

در میان اختلاف بر سر فرمان مرکز در مورد کنترل خدمات اداری در پایتخت ملی، آرویند کجریوال، وزیر ارشد دهلی روز شنبه با همتای خود در تلانگانا، کی چاندراشاخار رائو در حیدرآباد دیدار کرد. کجریوال را باگوانت مان، همتای پنجابی خود و سانجی سینگ و راگاو چادا، نمایندگان AAP همراهی می کردند.