آرویند کجریوال مهاتما گاندی امروزی است با یکپارچگی غیرقابل انکار: راگاو چادا از AAP | اخبار

15 آوریل 2023، 11:34 عصر ISTمنبع: ANI

در یک کنفرانس مطبوعاتی در 15 آوریل، راگاو چادا، رهبر حزب Aam Aadmi، آرویند کجریوال را مهاتما گاندی امروزی خواند و گفت که اگر او فاسد باشد، هیچ کس نمی تواند صادق باشد. او گفت: “امروز ترس AAP از BJP به حدی است که یکی توسط یکی از رهبران AAP به زندان انداخته می شوند. مردم AAP از آن خاک ساخته نشده اند که از ترس زندان، جستجو و آژانس بنشینند. AAP تا پای جان برای حفظ موجودیت ملت ما و تبدیل آن به کشور شماره یک در جهان مبارزه خواهد کرد. «آرویند کجریوال مهاتما گاندی امروزی با صداقتی غیرقابل انکار است. و اگر او فاسد است، هیچ کس در این دنیا صادق نیست.»