آرویند دارماپوری، نماینده BJP، KCR می‌گوید «ابکی بر کیسان سرکار» اما کشاورزان تلانگانا در وضعیت بسیار بدی هستند. اخبار

28 آوریل 2023، 10:26 صبح ISTمنبع: TOI.in

آرویند دارماپوری، نماینده BJP، روز جمعه از وزیر ارشد تلانگانا و رئیس بهارات راشترا سامیتی (BRS) K Chandrasekhar Rao به دلیل صفر بودن اقدامات امدادی برای کشاورزان دولتی انتقاد کرد. دارماپوری گفت: “امروز، در رژیم KCR، هیچ طرحی غیر از ریتو باندو وجود ندارد که در حال گسترش باشد. او به اطراف هند می‌رود و می‌گوید “abki baar kisan sarkar” اما کشاورزان Telangana در تنگنا قرار دارند.”