آرجون رام میگوال رسماً به عنوان وزیر حقوق و دادگستری اتحادیه مسئولیت می گیرد | اخبار

18 مه 2023، ساعت 04:58 عصر ISTمنبع: ANI

آرجون رام میگوال در 18 مه رسماً مسئولیت را به عنوان وزیر حقوق و دادگستری اتحادیه برعهده گرفت. آرجون رام میگوال جایگزین Kiren Rijiju به عنوان وزیر حقوق و دادگستری اتحادیه شد و همچنین سایر پورتفولیوهای موجود را نیز دریافت خواهد کرد. کیرن ریجیجیو در عین حال به وزارت علوم زمین منصوب شده است.