آخرین مهلت ثبتنام کنکور اعلام شد – ایسنا

بههمینمنظور گاج مارکت اصلی گردآوری کتابهای کمکآموزشی دروس متعدد به جهت داوطلبان کنکور رشتهی تجربی، از انتشاراتهای متعدد و برجستهی مرزو بوم (بهترین منابع کنکور تجربی)، سعی در ارتقا تراز علمی داوطلبان عزیز کنکور داشته و از این نحوه به آنان در راحت پشت سر گذاشتن این مرحله از زندگیشان یاری بزرگی کرده است. این آزمون در هر سال یک بار در مقاطع متعدد دانشگاهی مثل کاردانی، کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برگزار میشود. در سالهای قبلی دقت داوطلبان کنکور به کنکور کارشناسی فن تجربه بیش از پیش شدهاست به طوری که تعداد شرکت کنندگان داوطلبان در کنکور تجربی در سال ۱۳۹۵ به ۵۱۹ هزار و ۴۸۸ نفر کتاب کنکور هنر گاج رسید. به همین علت بسیاری عدالت و رقابت تندرست در این ازمون را تحت سؤال میبرند. داوطلبان واجد موقعیت تصویب نام کنکور می بایست در مهلت تصویب اسم کنکور سراسری اقدامات واجب را جهت نام نویسی به انجام برسانند. کاربر کمیسیون تدریس دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: اخذ کد سوابق تحصیلی به جهت داوطلبان کنکور سراسری جهت ثبتنام الزامی است ولی امسال سامانه آموزش و رشد اهمیت مشکلات زیادی روبهرو بود و داوطلبان نمیتوانستند وارد سامانه شوند و کد سابقه تحصیلیشان را دریافت کنند. سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت حیث وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، در ایران مسئول اهمیت برگزاری کنکور سراسری به جهت ورود به دانشگاههای دولتی است. از طرف دیگر قابلیت و امکان ثبتنام و حضور در کلاسهای کنکور و آزمونهای آزمایشی برای همهی داوطلبان سازه به هر دلیلی وجود ندارد؛ در این هنگام شاید بهترین گزینه کمک گرفتن از کتابهای ویژهی کنکور بوده که در کنار تستهای متنوع و گوناگون، به ارائهی درسنامه و نکات آموزشی نیز میپردازد. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه کتاب کنکور خرید لطفا از سایت ما دیدن کنید.