آخرین مراسم عتیق احمد، برادرش اشرف در قبرستان کساری مساری در پرایاگراج برگزار شد | اخبار

16 آوریل 2023، 11:08 عصر ISTمنبع: ANI

مراسم تشییع جنازه عتیق احمد و برادرش اشرف در پرایاگراج در روز 16 آوریل برگزار شد. آخرین مراسم این دو نفر در قبرستان کسرای مصاری انجام شد. اسد پسر عتیق، متهم پرونده قتل عمش پال که در جریان برخورد کشته شد نیز در روز 15 آوریل در همان قبرستان به خاک سپرده شد. استقرار شدید پلیس در محل دفن برای حفظ نظم و امنیت انجام شده است.