آجیت پاوار: آجیت پاوار با سی ام شینده ماهاراشترا و معاونش فادناویس ملاقات می کند | اخبار

12 آوریل 2023، 04:31 ب.ظ ISTمنبع: TOI.in

آجیت پاوار، رهبر NCP ماهاراشترا روز چهارشنبه با اکنات شینده، وزیر ارشد ایالت و دوندرا فادناویس، معاون وزیر، دیدار کرد. آجیت پاوار، رهبر اپوزیسیون در مجلس قانونگذاری ماهاراشترا روز چهارشنبه گفت به دلیل بارندگی‌های غیرفصلی و طوفان تگرگ در این ایالت، بیش از یک میلیون جریب محصولات زراعی آسیب دیده است.