آتش سوزی چاه نفت باغجان آسام پس از 172 روز کنترل شد | اخبار

15 نوامبر 2020 ، 09:40 PM ISTمنبع: ANI

اویل هند در توییتر خود اطلاع داد ، پس از یک نبرد طولانی 172 روزه ، چاه منفجر شده با باغجان با موفقیت کشته شده است. آتش کاملاً خاموش شده است. اویل هند گفت ، اکنون هیچ فشاری به خوبی وجود ندارد و 24 ساعت دیگر همین فشار مشاهده می شود. طبق اطلاعات شرکت نفت هندوستان ، عملیات بیشتر برای ترک چاه در حال انجام است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>