آتش سوزی در محل تخلیه در Noida Sector 32 | اخبار

19 مه 2023، ساعت 04:46 عصر ISTمنبع: ANI

آتش سوزی در محل تخلیه سکتور 32 نویدا در 19 می رخ داد. ماشین های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش در محل حضور دارند. جزئیات بیشتر در انتظار است. «آتش سوزی در یک محل تخلیه در بخش Noida-32 رخ داد. تلاش برای اطفای حریق ادامه دارد. همه مقامات در محل حضور دارند.»