آتش سوزی در دانشکده پزشکی آسام رخ داد ، بیماران جابجا شدند | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 03:34 PM ISTمنبع: ANI

آتش سوزی در بخش کودکان دانشکده پزشکی آسام رخ داد. حادثه آتش سوزی باعث ایجاد رکود در بیمارستان شد. بیماران به مکانی امن منتقل شدند. تاکنون هیچ مصدومی گزارش نشده است. جزئیات بیشتر منتظر است

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>