آب اکسیژنه چیست و از کاربردهای فوق العاده آن چه می دانید؟

آب اکسیژنه همینطور برای حذف مواد آلی و معدنی که موجب خرابی آب استخر می شوند استعمال می شود. به تیتر مثال، موتورهای دوقلو هیدروگلیک، که در سیستم های تک نیروگاه و وسایل نقلیه پرتاب استفاده می شوند، از پراکسید هیدروژن کلیدی غلظت بالا استفاده می کنند. در تقسیم بندی هیدروژن پراکسید، همین ماده به تیتر برهان قوی جهت تولید کانسر تقسیم بندی نگردید؛ البته اثبات شده که هیدروژن پراکسید باعث موتاسیون یا این که جهش ژنی می شود. معمولا ماده ای که در داروخانه ها به تیتر آب اکسیژنه فروخته میشود، ترکیبی از آب اکسیژنه (حدود 3%) و آب است، در نتیجه می توان گفت از آب اکسیژنه به جهت مصارف متفاوت به کار گیری می شود البته می بایست به درصد خلوص آن دقت کرد. در حالی که کنه ها ممکن هست به جهت انسان ها مضر باشند، زمانی آن ها را در خانه پیدا می کنید، می توانند یه خرده درد داشته باشند. 3) از دربین بردن امراض: همچنین پراکسید هیدروژن می تواند به پرهیز از باکتری ها و قارچ های ناخواسته که ممکن هست در کمین باغ و زمین کشاورزی باشند و مانع رشد گیاه شوند،کمک کند. غلظت های پایین آن (در حدود 6 درصد) خطر زیادی به جهت انسان ندارند و به سادگی ممکن هست در داروخانه ها هم یافت شوند. یخچال فریزر جایی می باشد که غذا ذخیره می شود و مقدار متعددی از میکروب ها و باکتری ها تجمع می کنند و اکثر زمان ها موجب بوی نامطلوب می شوند تمیز نمودن آن اساسی آب اکسیژنه و جوش شیرین به از میان بردن لکه ها و تمیزی و خوش بویی آن یاری می کند. این کارگاه ها روزمره حجم متعددی از این ماده را در فرآیندها مصرف می آب اکسیژنه خوراکی فروش کنند. آب اکسیژنه از لحاظ فیزیولوژیکی ماده ی خطرناکی به حساب می آید. در نهایت سرانجام آن تولید محلول غلیظ شده آب اکسیژنه به مقدار ۵٪ می باشد. این ماده به طور معمول به شکل محلول در آب به عنوان آب اکسیژنه در داروخانه ها حیاتی غلظت های ایده آل ۳ و ۶ درصد در دسترس می باشد. درصورتیکه موی سیاه سر را با مخاطی از 100 گرم آب اکسیژنه 30% و چهار قطره محلول 25% /امونیاک خیس کنند و پس از 10 تا 20 دقیقه حیاتی آب خالص و بعد مهم محلول اسید استیک دار بشویند.