چیزی را از دولت پس می گیرد ، خواه گلوله باشد یا راه حلی صلح آمیز: عضو هیئت کشاورزان | اخبار

دسامبر 01 ، 2020 ، 07:33 PM ISTمنبع: بار اکنون

وزرای اتحادیه نارندرا سینگ تومار و پیوش گویال روز سه شنبه جلسه ای با رهبران کشاورزان در ویگیان بهوان در دهلی برگزار کردند. چاندا سینگ ، عضو هیئت کشاورزان پس از ملاقات وزیر کشاورزی اتحادیه نارندرا سینگ تومار در پایتخت ملی.