هشدار کشتی گیران نسبت به استفاده از سکوی خود برای سیاست | اخبار

29 آوریل 2023، 11:03 عصر ISTمنبع: TOI.in

کشتی گیران معترض روز شنبه نسبت به استفاده از پلت فرم خود برای دستاوردهای سیاسی هشدار دادند و مدعی شدند که تعداد کمی از مردم تلاش می کنند عدالت مبارزه خود را به سمت دیگری ببرند، حتی در حالی که بریج بوشان شاران سینگ، رئیس WFI سرکش گفت که آماده است با “هر نوع” تحقیقی روبرو شود. از سمت خود استعفا نمی دهد