نخست وزیر مودی: دولت مرکزی بیش از 5500 کرور روپیه برای توسعه سیلواسا هزینه کرد | اخبار

25 آوریل 2023، 10:11 عصر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی در 25 آوریل در مراسم افتتاحیه موسسه تحقیقات و آموزش پزشکی NAMO با ستایش از اقدامات دولت مرکزی برای توسعه سیلواسا گفت که دولت مرکزی بیش از 5500 کرور روپیه هزینه کرده است تا سیلواسا را ​​با زیرساخت ها، جاده ها، پل ها و زیرساخت های خوب فراهم کند. مدارس و تامین آب بهبود یافته است. نخست وزیر نارندرا مودی گفت: “هیچکس نمی تواند تصور کند که چگونه توسعه مدرن در همه جهات در چنین منطقه کوچکی اتفاق می افتد، ما این را دیده ایم. حالا سیلواسای ما مثل قبل نیست، حالا جهان وطنی شده است. هیچ گوشه ای از هند وجود نخواهد داشت که مردم آن در سیلواسا زندگی نکنند. در 5 سال گذشته، دولت مرکزی بیش از 5500 کرور روپیه هزینه کرده است تا سیلواسا را ​​با زیرساخت‌های خوب، جاده‌ها، پل‌ها، مدارس و تامین آب بهبودیافته فراهم کند.