نتایج نظرسنجی بیهار: کارگران BJP در گاندی چوک در ماسوری جشن می گیرند | اخبار

11 نوامبر 2020 ، 07:19 PM ISTمنبع: TOI.in

کارگران BJP در Gandhi Chowk در Mussoorie گرد هم آمدند تا پیروزی حزب را در نظرسنجی های بهار و سایر انتخابات های میان دوره ای در سراسر ایالت های مختلف کشور جشن بگیرند. ترقه سوزانده شده و شیرینی ها توسط کارگران در طول جشن توزیع می شد. Mussoorie MLA Ganesh Joshi نیز به مناسبت حضور داشت که به طور فعال شرکت می کرد و حتی با ضربه های طبل ساز می شد. MLA Joshi این پیروزی را نتیجه سخت کوشی کارگران حزب عنوان کرد و گفت که در سال 2022 BJP دوباره دولت را در اوتاراخند تشکیل خواهد داد.