ماهاراشترا: ۷ کشته بر اثر سقوط درخت بر روی آلونک حلبی معبد بابوجی مهاراج | اخبار

10 آوریل 2023، 11:36 صبح ISTمنبع: PTI

یک درخت چریش 100 ساله عصر یکشنبه در پی طوفان و باران شدید بر روی آلونک حلبی در بابوجی ماهاراج ماندیر در Paras در آکولا، ماهاراشترا سقوط کرد. در این حادثه 7 نفر کشته و 20 نفر مجروح شدند. مجروحان این حادثه در بیمارستان عمومی منطقه بستری شده اند. کمیسر بخش امراواتی، دکتر نیدی پاندی برای پرس و جو در مورد مجروحان به آکولا رسید. چون یکشنبه بود، جمعیت زیادی در معبد بودند. هویت متوفیان اوما خاروده (50)، پارواتیبای سوشیر (55)، آتل آساره (35)، مورلیدار آمبارخان (55)، باسکار آمبولکار (55) شناسایی شده است. دو جسد هنوز شناسایی نشده است.