دیوالی 2020: مردم سراسر هند جشنواره چراغ ها را جشن می گیرند | اخبار

15 نوامبر 2020 ، 10:23 AM ISTمنبع: TNN

مردم سراسر هند جشنواره دیوالی را با شور و حرارت کامل جشن گرفتند. در بمبئی ، مردم در پارک شیواجی جمع شدند و جشنواره را جشن گرفتند. در بوپال نیز مردم جشن نور را جشن گرفتند و از ترکیدن ترقه لذت بردند.

مطالب جدید خواندنی  نشست G20 در این هفته یک نقطه عطف خواهد بود ، عربستان سعودی می گوید در میان انتظارات از محرک های مهم اقتصادی