اگر کسی توطئه کند و یا اقدام دیگری مانند “جهاد عشق” را انجام دهد: CM Chouhan | اخبار

دسامبر 03 ، 2020 ، 11:31 PM ISTمنبع: ANI

شیوراج سینگ چوهان ، رئیس وزیر مادیا پرادش ، در تاریخ 03 دسامبر در یک اجتماع در سهره مادیا پرادش ، در مورد “جهاد عشق” سخنرانی کرد. چوهان گفت ، “دولت متعلق به همه است – همه ادیان و مذاهب. هیچ تبعیضی وجود ندارد اما اگر کسی سعی کند کاری ناپسند را با دختران ما انجام دهد ، من شما را می شکنم. ” وی افزود: “اگر کسی توطئه مذهبی را انجام دهد یا کاری مانند” جهاد عشق “را انجام دهد ، شما نابود خواهید شد.”

مطالب جدید خواندنی  اگر ترامپ چهار سال دیگر به دست آورد ، خدا به آمریکا کمک کند: عموی کمالا هریس | اخبار