اگر نمی خواهید به سواحل متصل شوید ، ناوهای هواپیمابر کاملاً ضروری هستند: Navy Chief | اخبار

دسامبر 03 ، 2020 ، 10:33 PM ISTمنبع: ANI

دریادار کارامبیر سینگ رئیس نیروی دریایی هند در 03 دسامبر گفت که نیروی هوایی در دریا مورد نیاز است و ناوهای هواپیمابر کاملاً ضروری هستند. او گفت. “نیروی دریایی هند در حال تهیه اسلحه های Smash-2000 به عنوان تجهیزات ضد پهپادی برای محافظت در برابر هواپیماهای بدون سرنشین حمله کننده است.” وی همچنین گفت ، “از آنجا که عملیات هوایی در عملیات دریایی ضروری است ، بنابراین ما کاملاً واضح هستیم که نیروی هوایی در دریا مورد نیاز است. اگر شما ملتی هستید که آرزو دارید و می خواهید 5 تریلیون اقتصاد باشید و نمی خواهید به سواحل متصل شوید. ناوهای هواپیمابر کاملاً ضروری هستند. “